ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

Meld trial aan

Het beheer van het trialoverzicht is in handen van IKNL. De redactie schrijft op basis van het onderzoeksprotocol en de patiënteninformatiebrief (PIF) een publicatietekst volgens de richtlijnen van de website. Deze tekst wordt ter goedkeuring voorgelegd en afgestemd met de studiecoördinator.

Een medisch wetenschappelijk onderzoek (trial) kan worden aangeboden voor plaatsing op deze site door of namens de (landelijke) studiecoördinator.

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials

IKNL Logo