onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Een medisch wetenschappelijk onderzoek (trial) kan alleen worden aangeboden voor plaatsing op deze site door of namens de landelijke studiecoördinator. 

Hoe bied ik een onderzoek aan?

Door het onderzoek aan te bieden, verklaart de aanbieder:

  • Dat het aangemelde onderzoek voldoet aan de voorwaarden voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek (met geneesmiddelen) .
  • Dat het feit dat het onderzoek bij deze site wordt aangemeld en de daarbij gegeven informatie eveneens aan de METC in het kader van de toetsing van het protocol is of wordt voorgelegd en onderdeel is van het positieve oordeel van de METC.

Door het onderzoek aan te bieden, vrijwaart de aanbieder:

De beheerders van de site van aanspraken in welke vorm dan ook voor schade die kan ontstaan doordat informatie over het onderzoek in strijd is met het hiervoor bepaalde of anderszins onrechtmatig is aangeboden of onjuist is.