ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

Meld trial aan

Het beheer van het trialoverzicht is in handen van IKNL. De redactie schrijft op basis van het onderzoeksprotocol en de patiënteninformatiebrief (PIF) een publicatietekst volgens de richtlijnen van de website. Deze tekst wordt ter goedkeuring voorgelegd en afgestemd met de studiecoördinator.

Een medisch wetenschappelijk onderzoek (trial) kan worden aangeboden voor plaatsing op deze site door of namens de (landelijke) studiecoördinator.

Voor de volledigheid van het overzicht van trials worden er ook verkorte teksten weergegeven. Deze informatie is afkomstig van publiek beschikbare informatie van de registers toetsingonline van de CCMO (Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek) en Clinicaltrials.gov. Zodra er contact is met de studiecoördinator wordt de patiëntvriendelijke tekst toegevoegd.

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials