onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Onderzoek bij kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met

  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • KWF Kankerbestrijding

De site wordt ook gepubliceerd via:

Doel

De site wil patiënten betrouwbare informatie geven over alles rondom kankeronderzoek. De informatie moet daarvoor begrijpelijk zijn maar ook beschikbaar. De informatie op deze site kan gebruikt worden om in gesprek te gaan met de medisch specialist over wel of niet meedoen aan kankeronderzoek. De informatie over specifieke onderzoeken zal de komende periode verder worden aangevuld

Aanleiding

Bij KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) komen regelmatig vragen van patiënten over onderzoek naar wetenschappelijk onderzoek bij kanker (trials). Het internet biedt veel bronnen, ook als het gaat over wetenschappelijk onderzoek, maar niet voor patiënten. Dat gegeven is de aanleiding geweest voor het initiatief om te komen tot een gezamenlijke website vanuit KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Grafisch ontwerp

Technische realisatie