ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

Formulier onderzoek aanmelden

Contact gegevens

Trial gegevens

Contactgegevens

Let op: Door het invullen van onderstaande contactgegevens voor deze trial wordt er akkoord gegeven deze te tonen op Onderzoekbijkanker.nl. Deze gegevens worden niet getoond op kanker.nl/trials.

Industrie trial

Trialregisters

Exclusie eerdere behandeling

Bestraling *
Chemotherapie *
Studie moet ook getoond worden indien patiënten op de website aanvinken: onderzoek van belang voor patiënten met uitgezaaide of verspreide kanker *

Overige trial gegevens

Wordt er geloot *

Bijlage


Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials