onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Contact gegevens
Trial gegevens
Trialregisters
Exclusie eerdere behandeling
Overige trial gegevens
Bijlage
Voeg hier de patiënteninfo en studieprotocol toe (hiervoor dient u Flash geïnstalleerd te hebben)