ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

Voorwaarden voor plaatsing van een onderzoek

Wanneer studiecoördinatoren een wetenschappelijk onderzoek aanbieden voor plaatsing op deze site, dan wordt eerst gekeken of de studie aan de volgende criteria voor publicatie voldoet:

 • Het betreft onderzoek bij kankerpatiënten. Doel van het onderzoek is het verbeteren van zorg voor patiënten, onder meer onderzoek naar behandeling, diagnostiek, informatievoorziening en leefstijl. Uitkomstmaten kunnen daarbij recidief vrije overleving, algehele overleving, kwaliteit van leven of andere patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn.
 • Het onderzoek is gericht op patiënten van 18 jaar of ouder. Studies die alleen voor kinderen gelden, worden niet geplaatst. Indien een onderzoek gericht is op patiënten jonger én ouder dan 18 jaar (gemengde studies) dan wordt het onderzoek wel opgenomen. Daarbij wordt dan duidelijk vermeld dat de informatie op de website gericht is op volwassenen. Voor meer achtergrondinformatie over de deelname van jongere patiënten wordt verwezen naar de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)' of de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).
 • Het betreft geen fase IV onderzoek. Als het medicijn voldoende resultaat heeft opgeleverd uit fase III onderzoek, wordt het officieel geregistreerd als medicijn. Artsen mogen het middel nu gaan voorschrijven. Bij fase IV onderzoek worden bij nog grotere groepen patiënten onder meer aspecten bekeken die in de eerste 3 fasen niet aan de orde zijn geweest, zoals mogelijke gevolgen op de lange termijn.
 • Het is van belang dat patiënten via hun arts kunnen aanmelden wanneer zij deel zouden willen nemen aan een studie. Dit houdt in dat onderzoeken waarbij vooraf is bepaald welke patiënten benaderd worden (bijvoorbeeld d.m.v. een schriftelijke uitnodiging) niet op de website geplaatst worden.
 • Verschillende soorten onderzoek kunnen worden opgenomen: randomised controlled trial (RCT) of observationele studie (case-control, cohort, cross-sectioneel)
  • Het gaat in de meeste gevallen om medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, dus onderzoek dat onder de WMO valt (WMO-plichtig).
  • Niet-WMO plichtig onderzoek kan indien passend wel worden opgenomen.

Al het onderzoek dat onder de WMO valt, moet vooraf worden getoetst door een METC of door de CCMO.

Overige voorwaarden

Voor alle studies gelden daarnaast de volgende algemene voorwaarden voor plaatsing:

 • Voor de vergelijkbaarheid van de onderzoeken moeten alle gevraagde velden volledig worden ingevuld. Indien de aanbieder bepaalde informatie niet wil verstrekken, zal de redactie in principe besluiten dat het onderzoek in zijn geheel niet wordt geplaatst. 
 • Het onderzoek kan alleen worden aangeboden door of namens de landelijke studiecoördinator. 
 • De redactie Onderzoekbijkanker schrijft de studietekst en deze wordt met de studiecoördinator afgestemd.
 • Voordat de studie gepubliceerd wordt dient de studiecoördinator een goedkeuringsverklaring te ondertekenen.
 • Alle teksten voor studies die onder de WMO vallen, moeten voor publicatie ter informatie of ter beoordeling voorgelegd worden aan een METC of CCMO. Zie procedures.
 • De studiecoördinator dient één keer per drie maanden op verzoek de gegevens controleren en eventuele wijzigingen doorgeven. Hij/zij dient het ook te laten weten wanneer het beoogde aantal proefpersonen is bereikt, of wanneer de studie beëindigd, of on-hold gezet wordt.
 • Internationale onderzoeken worden op de site geplaatst indien het onderzoek ook in Nederland loopt. Vermeld wordt dat het onderzoek deel uitmaakt van een internationale studie, echter alleen centra en ziekenhuizen in Nederland worden vermeld.

De redactie heeft altijd het recht om aangeboden onderzoeken niet te publiceren.

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials