onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Wanneer studiecoördinatoren een wetenschappelijk onderzoek aanbieden voor plaatsing op deze site, dan wordt eerst gekeken of de studie aan de volgende criteria voor publicatie voldoet:

 • Het betreft onderzoek bij kankerpatiënten. Doel van het onderzoek is de behandeling van kanker en/of de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren. Het kan onderzoek zijn naar nieuwe medicijnen, nieuwe diagnostische methoden, nieuwe manieren van opereren en bestralen, combinaties van bestaande behandelmethoden of totaal nieuwe benaderingen in de behandeling van kanker.
 • Het onderzoek is gericht op patiënten van 18 jaar of ouder. Studies die alleen voor kinderen gelden, worden niet geplaatst. Indien een onderzoek gericht is op patiënten jonger én ouder dan 18 jaar (gemengde studies) dan wordt het onderzoek wel opgenomen. Daarbij wordt dan duidelijk vermeld dat de informatie op de website gericht is op volwassenen. Voor meer achtergrondinformatie over de deelname van jongere patiënten wordt verwezen naar de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)' of de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).
 • Het betreft geen fase IV onderzoek. Als het medicijn voldoende resultaat heeft opgeleverd uit fase III onderzoek, wordt het officieel geregistreerd als medicijn. Artsen mogen het middel nu gaan voorschrijven. Bij fase IV onderzoek worden bij nog grotere groepen patiënten onder meer aspecten bekeken die in de eerste 3 fasen niet aan de orde zijn geweest, zoals mogelijke gevolgen op de lange termijn.
 • Het is van belang dat patiënten zich redelijkerwijs zelf kunnen aanmelden wanneer zij deel zouden willen nemen aan een studie. Dit houdt in dat onderzoeken waarbij vooraf is bepaald welke patiënten benaderd worden (bijvoorbeeld d.m.v. een schriftelijke uitnodiging) niet op de website geplaatst worden.
 • Het gaat in alle gevallen om medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, dus onderzoek dat onder de WMO valt (WMO-plichtig). Onderzoek valt onder de WMO indien:
  - er sprake is van medisch wetenschappelijk onderzoek
  - personen aan handelingen worden onderworpen of een bepaalde gedragswijze wordt opgelegd
Het is dus onderzoek waaraan mensen bewust en actief deelnemen. De onderzoeken leveren nut op voor de patiënt zelf of voor patiënten in de toekomst. Al het onderzoek dat onder de WMO valt, moet vooraf worden getoetst door een METC of door de CCMO.

Overige voorwaarden

Voor alle studies gelden daarnaast de volgende algemene voorwaarden voor plaatsing:

 • Voor de vergelijkbaarheid van de onderzoeken moeten alle gevraagde velden volledig worden ingevuld. Indien de aanbieder bepaalde informatie niet wil verstrekken, zal de redactie in principe besluiten dat het onderzoek in zijn geheel niet wordt geplaatst. 
 • Het onderzoek kan alleen worden aangeboden door of namens de landelijke studiecoördinator. Dat geldt bijvoorbeeld ook indien het een studie vanuit de industrie betreft. De ‘sponsor' of ‘verrichter' kan een onderzoek dus niet aanbieden, tenzij deze ook de landelijke studiecoördinator is.
 • De studiecoördinator moet één keer per drie maanden op verzoek de gegevens controleren en eventuele wijzigingen doorgeven. Hij/zij dient het ook te laten weten wanneer het beoogde aantal proefpersonen is bereikt.
 • Patiënten kunnen zich nooit direct aanmelden voor deelname aan een studie. Om die reden zullen adresgegevens, logo's, url's en e-mailadressen van de betrokken farmaceutische industrieën niet opgenomen worden op deze website. De naam van de studiecoördinator kan wel worden opgenomen.
 • Internationale onderzoeken worden op de site geplaatst indien het onderzoek ook in Nederland loopt. Vermeld wordt dat het onderzoek deel uitmaakt van een internationale studie, echter alleen centra en ziekenhuizen in Nederland worden vermeld.
De redactie heeft altijd het recht om aangeboden onderzoeken niet te publiceren.