ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

Disclaimer

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is uitgever van www.onderzoekbijkanker.nl. IKNL beheert en onderhoudt de website.

Deze informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De redactie van onderzoekbijkanker.nl is afhankelijk van onderzoekers en farmaceuten voor het aanmelden van trials, hierdoor is het overzicht mogelijk niet volledig. Alleen bij de redactie bekende Fase 1/ 2/ 3 studies, Kwaliteit van Leven studies en Farmaceutische studies zijn in dit overzicht opgenomen (zie voorwaarden) Hemato-oncologische studies worden verkort vermeld met een verwijzing naar website HOVON. 

Voor de volledigheid van het overzicht van trials worden er ook verkorte teksten weergegeven. Deze informatie is afkomstig van publiek beschikbare informatie van de registers toetsingonline van de CCMO (Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek) en Clinicaltrials.gov. Zodra er contact is met de studiecoördinator wordt de patiëntvriendelijke tekst toegevoegd.

Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.onderzoekbijkanker.nl waarover IKNL de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting IKNL: niets uit de website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videobestand, audiobestand, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. IKNL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. Voor informatie of producten gepresenteerd op websites van derden draagt IKNL geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de IKNL-website is opgenomen.

Derden die informatie van www.onderzoekbijkanker.nl op hun eigen site willen plaatsen, behoren vanaf hun eigen website rechtstreeks te verwijzen naar de plaats waar de informatie op de IKNL-website staat. Dit om er zeker van te zijn altijd naar de meest actuele versie van de informatie te verwijzen.

Het is derden toegestaan de informatie van deze website te gebruiken in gedrukt/schriftelijk materiaal, op voorwaarde dat IKNL als bron wordt vermeld én er vooraf schriftelijk toestemming van IKNL is gegeven. Bij de bronvermelding dient vermeld te worden dat de eigen tekst gebaseerd is op of is overgenomen uit het gebruikte nader te omschrijven informatiemateriaal van IKNL.

Voor elke uitzondering op bovenstaand dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van IKNL.

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials