ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

PREOPANC-2-studie (Alvleesklierkanker)

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten, dan wordt dit getoond onder het kopje 'onderzoeksresultaten'.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of een voorbehandeling met een combinatie chemotherapie (FOLFIRINOX) voorafgaande aan de operatie leidt tot een langere overleving en betere kwaliteit van leven dan een combinatie van chemotherapie en bestraling (chemoradiotherapie) voorafgaand aan de operatie, gevolgd door chemotherapie (gemcitibine) na de operatie.


Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 375 patiënten aan deze studie meegedaan.

Toelichting

De gepubliceerde resultaten van de ESMO van oktober 2023 vindt u hier

Verwijzing naar officiële publicatie

Kijk op de website voor meer informatie over de resultaten van deze studie.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.


Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten voorafgaand aanonderzoek niet in welke groep ze terechtkomen, maar weten dit wel gedurende het onderzoek.

Groep 1: Patienten krijgen 16 weken voorbehandeling met FOLFIRINOX chemotherapie (een combinatie van 5-fluorouracil, irinotecan, oxaliplatin en leucovorin) (8 kuren), gevolgd door een operatie. Na de operatie wordt geen chemotherapie meer gegeven.

Groep 2: Patienten krijgen 10 weken voor de operatie chemotherapie met gemcitabine, waarbij er vanaf week 4 gedurende 15 dagen bestraling aan de gemcitabine wordt toegevoegd. Vanaf week 8 wordt weer alleen gemcitabine gegeven. De voorbehandeling wordt gevolgd door een operatie en aanvullend nog 16 weken chemotherapie met gemcitabine.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
   

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

FOLFIRINOX
Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij tenminste 1 van de 10 patiënten):

 • Misselijkheid
 • Diarree
 • Buikpijn
 • Braken
 • Haaruitval
 • Pijn
 • Dove gevoelens of tintelingen in de handen en voeten.
 • Het aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes kan dalen. Dit kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid, verminderde weerstand en sneller last hebben van bloedingen.

Extra belasting voor patiënt

 • Patienten in groep 1 (FOLFIRINOX) zullen voor de voorbehandeling 13 keer naar het ziekenhuis moeten komen. Er is een extra controle waarbij een CT-scan wordt gemaakt.
 • Patienten in groep 2 (chemoradiotherapie) zullen in totaal 36 keer naar het ziekenhuis moeten komen, waarvan gedurende 3 weken op werkdagen een kort bezoek voor het krijgen van radiotherapie.
 • Bij beide behandelingen zal extra bloed worden afgenomen voor biomarker onderzoek.
 • Patienten wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen.

Wetenschappelijke titel

The (cost)effectiveness of neoadjuvant FOLFIRINOX versus neoadjuvant gemcitabine based chemoradiotherapy and adjuvant gemcitabine for (borderline) resectable pancreatic cancer.

Kankersoorten

alvleesklierkanker

Fase trial

III

Status

gesloten (sinds: 28 januari 2021)

Maximaal aantal patiënten

368

Sponsor / verrichter

Erasmus MC Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)

Coördinatoren

Drs. Kiki Janssen, arts-onderzoeker, Erasmus MC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Registratienummer trialregister:

Nederlandse titel
De (kosten)effectiviteit van neoadjuvant FOLFIRINOX versus neoadjuvant gemcitabine chemoradiotherapie en adjuvant gemcitabine voor patiënten met (borderline) resectabele pancreaskanker.

Extra informatie
• Kijk op DPCG-preopanc-2 voor nog meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle: 29 december 2023

Deze informatie is afkomstig van Onderzoekbijkanker.nl
Dit is een website van

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials