ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

CORRECT-studie (Dikkedarmkanker, Endeldarmkanker)

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten, dan wordt dit getoond onder het kopje 'onderzoeksresultaten'.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of een cognitieve gedragstherapie leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven van patiënten met darmkanker en problemen die als gevolg van darmkanker kunnen optreden. Klachten die patiënten vaak ervaren zijn onder meer: vermoeidheid, ontlastingsproblemen, pijnklachten, onzekerheid, angst en somberheid. 


Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 84 patiënten aan deze studie meegedaan.

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 1 januari 2022.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.


Behandeling

Geïnteresseerde patiënten krijgen eerst een korte vragenlijst. Aan de hand van deze vragenlijst wordt beoordeeld of diegene kan deelnemen aan het onderzoek. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken door drie keer een vragenlijst (voor start behandeling, na de behandeling en 3 maanden na afronden behandeling) in te vullen. Tijdens dit onderzoek wordt de reguliere zorg voorgezet.

  • Groep 1: De CORRECT behandeling is een vier maanden durende individuele cognitieve gedragstherapie. De therapie bestaat uit vijf sessies van ongeveer één uur met een ervaren psycholoog in het Radboudumc te Nijmegen of het VUmc in Amsterdam. Een aanvullend gedeelte van de therapie doet de patiënt vanuit thuis via internet of een papieren versie.
  • Groep 2: Geen CORRECT behandeling. Alleen de vragenlijsten worden ingevuld.

De behandeling wordt gestopt als

  • De patiënt voldoende verbetering heeft ervaren of zelf besluit te stoppen.
  • De behandelaar van mening is dat een andere behandeling noodzakelijk is.

Bijwerkingen

Normaal gesproken ervaren patiënten geen bijwerkingen van cognitieve gedragstherapie. Het is wel mogelijk dat:

  • De behandeling als confronterend wordt ervaren

Extra belasting voor patiënt

De behandeling wordt alleen aangeboden in Nijmegen en Amsterdam, waardoor patiënten extra reistijd naar het behandelcentrum kunnen hebben.

Wetenschappelijke titel

Effectiveness of blended therapy for psychological distress in colorectal cancer survivors: The CORRECT multicenter trial.

Studie website

Ga naar studie website

Kankersoorten

dikkedarmkanker, endeldarmkanker

Fase trial

anders

Status

gesloten (sinds: 1 juli 2020)

Maximaal aantal patiënten

160

Sponsor / verrichter

Radboudumc, NIJMEGEN,
VUmc, AMSTERDAM

Coördinatoren

Prof. Dr. J.B. Prins, Radboudumc, NIJMEGEN
Prof. Dr. J. Dekker, VUmc, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Nederlandse titel
Effectiviteit van blended cognitieve gedragstherapie op psychologische distress van patiënten na een curatieve behandeling voor colorectaal kanker: The CORRECT multicenter trial.

Extra informatie

  • Kijk op de website van Radboudumc voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle: 8 september 2020

Deze informatie is afkomstig van Onderzoekbijkanker.nl
Dit is een website van

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials