ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

PANCAKE - studie (Alvleesklierkanker)

Onderzoek naar bloedmarkers ter voorspelling van hoe er gereageerd gaat worden op FOLFIRINOX chemotherapie door patiënten met alvleesklierkanker.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of bepaalde bloedmarkers kunnen voorspellen of een patiënt met alvleesklierkanker wel of niet gaat reageren op FOLFIRINOX chemotherapie. Bloedmarkers kunnen allerlei meetbare stoffen in het bloed zijn. In dit onderzoek worden bloedmarkers gemeten die met de alvleeskliertumor en het afweersysteem te maken hebben.
Als we op basis van bloedmarkers kunnen voorspellen bij wie een behandeling met FOLFIRINOX chemotherapie niet zal gaan werken, kunnen we deze patiënten in de toekomst een andere behandeling aanbieden en zo voorkomen dat zij ernstige bijwerkingen ondervinden van de FOLFIRINOX chemotherapie.


Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.


Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met alvleesklierkanker.
 • Patiënten komen in aanmerking voor een behandeling met chemotherapie.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens en enige tijd na dit onderzoek.
 • Patiënten hebben nooit eerder FOLFIRINOX chemotherapie gehad.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Stap 1: Geschiktheidsonderzoek
We willen eerst weten of patiënt geschikt is om mee te doen. Alleen patiënten die chemotherapie krijgen als behandeling van alvleesklierkanker, zijn geschikt om deel te nemen. Dit wordt door de oncoloog bepaald.

Stap 2: de behandeling
De patiënt wordt behandeld met de standaard chemotherapie die voor hem/haar het meest geschikt is, zoals beoordeeld is door de oncoloog. De deelnemende patiënt krijgt geen andere behandeling vanwege dit onderzoek. Er zijn twee verschillende typen chemotherapie die op dit moment gebruikt worden: FOLFIRINOX of gemcitabine in combinatie met nab-paclitaxel. Het aantal chemokuren is afhankelijk van het stadium van de ziekte en de conditie van de patiënt; dit wordt met de eigen oncoloog besproken.

Stap 3: onderzoeken en metingen
Als de patiënt meedoet, zal er tweemaal extra bloed worden afgenomen tijdens een reguliere bloedafname. Dit zal zijn op de dag dat de patiënt begint met de 1e chemokuur en op de dag van de 2e chemokuur. In totaal zullen er 4 bloedbuizen extra worden afgenomen per afnamemoment.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • mogelijke ongemakken van de bloedafnames in het onderzoek.
 • mogelijke toevalsbevindingen, bijvoorbeeld bij genetisch onderzoek.

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • ADRZ, GOES
 • Amphia Ziekenhuis, BREDA
 • Amsterdam UMC locatie AMC, AMSTERDAM
 • Amsterdam UMC locatie VUMC, AMSTERDAM
 • Erasmus MC, ROTTERDAM
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Vlietland Ziekenhuis, SCHIEDAM
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis, 'S HERTOGENBOSCH
 • Leids Universitair Medisch Centrum, LEIDEN
 • Maasstad Ziekenhuis, ROTTERDAM
 • Maastricht UMC+, MAASTRICHT
 • Meander Medisch Centrum, AMERSFOORT

Wetenschappelijke titel

Pancreatic cancer: validation of circulating predictive biomarkers

Kankersoorten

alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Status

open (sinds: 8 april 2021)

Maximaal aantal patiënten

240

Sponsor / verrichter

Erasmus MC, ROTTERDAM

Principal Investigator

Prof. dr. C.H.J. van Eijck, Erasmus MC, Rotterdam

Coördinator

Drs. G.J. Strijk, Erasmus MC, Rotterdam

Contactgegevens

g.strijk@erasmusmc.nl

Onderzoeksgroep

DPCG

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding in trialregister:

 • Register CCMO: NL75936.078.20

Nederlandse titel
Validatie van predictieve biomarkers voor FOLFIRINOX respons in patiënten met alvleesklierkanker.

Kijk op de website van DPCG voor nog meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle: 18 maart 2024

Deze informatie is afkomstig van Onderzoekbijkanker.nl
Dit is een website van

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials