ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

STEPS (alle kankersoorten)

Onderzoek naar het nieuwe programma STEPS om (ex-)patiënten te ondersteunen bij terugkeer naar werk en het langdurig aan het werk blijven met en na kanker.

Doel onderzoek

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 118.500 mensen kanker. Ongeveer de helft van hen is in de werkende leeftijd op het moment van diagnose. Veel (ex-)kankerpatiënten kunnen, én willen, na de behandeling weer gaan werken. Werk levert volgens hen namelijk een belangrijke bijdrage aan hun kwaliteit van leven. Helaas is het proces van terugkeren naar werk, en langdurig aan het werk blijven, niet vanzelfsprekend. Het STEPS programma is gemaakt om (ex-)kankerpatiënten te ondersteunen bij het terugkeren naar werk, en om het werk op een voor hen passende manier vol te houden.

Met dit onderzoek wordt de effectiviteit van het STEPS programma onderzocht, ten opzichte van de gebruikelijke revalidatie nazorg voor (ex-)kankerpatiënten in Nederland.


Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.


Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten zijn 18-63 jaar op het moment van de meest recente kankerdiagnose.
 • Patiënten zijn behandeld of worden momenteel behandeld voor kanker met chemotherapie en/of radiotherapie.
 • Patiënten hebben op dit moment een arbeidscontract dat nog tenminste 6 maanden voortduurt.
 • Patiënten hebben direct voordat zij de diagnose kanker kregen, minimaal 1 jaar betaald werk gehad.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. De helft doet mee aan het STEPS programma, en de helft ontvangt de gebruikelijke revalidatie nazorg. Op deze manier kunnen de onderzoekers meten wat het effect is van het STEPS programma.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 12 maanden. In deze periode neemt de deelnemer gedurende zes maanden deel aan het STEPS programma, of aan gebruikelijke nazorg. 

Eerst wordt bepaald of de (ex-)patiënt kan meedoen aan het STEPS onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van een korte screeningsvragenlijst, met vragen over persoonlijke gegevens (zoals leeftijd), gezondheid (zoals de kankerdiagnose en behandeling) en over de werksituatie.

In het STEPS programma wordt samengewerkt met de werkgever. De betrokkenheid van de werkgever is noodzakelijk voor het succes van de terugkeer naar werk, en/of voor het langdurig volhouden van het werk. Het is daarom verplicht dat er iemand van de werkplek betrokken wordt bij het STEPS programma. De deelnemer mag zelf kiezen wie dit wordt, bijvoorbeeld de bedrijfsarts, direct leidinggevende of HR-adviseur.

Groep A:  deelnemers doen mee aan het STEPS programma

STEPS wordt op maat aangeboden. Dat betekent dat het programma aangepast wordt aan de behoeften van de deelnemer. Het STEPS programma bestaat uit verschillende, persoonlijke afspraken met een ergotherapeut en een re-integratieconsulent. Voor deze afspraken is het nodig dat de deelnemer, verspreid over 6 maanden, maximaal 8 keer naar het ziekenhuis komt. De afspraken bestaan uit:

 • Eén introductiegesprek.
 • Minimaal 1 en maximaal 6 afspraken met een ergotherapeut.
 • Minimaal 1 en maximaal 2 gesprekken met de re-integratieconsulent, eventueel met de werkgever erbij.

Voorafgaand aan iedere afspraak vult de deelnemer een korte vragenlijst in. De vragenlijst gaat over de mate waarin men zich klaar voelt om weer te gaan werken, of om het werk vol te houden. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Na afloop van het STEPS programma wordt aan de deelnemer, de ergotherapeut en de re-integratieconsulent gevraagd hoe het programma is verlopen.

Groep B: deelnemers ontvangen de gebruikelijke (revalidatie) nazorg

Als een deelnemer niet in het STEPS programma wordt geloot, ontvangt hij/zij de gebruikelijke nazorg in de regio, of in het ziekenhuis waar men in behandeling is (geweest). Het aanbod verschilt per regio/ziekenhuis.

In beide groepen (het STEPS programma én de gebruikelijke (revalidatie) nazorg) wordt de deelnemer gevraagd om op 3 momenten een vragenlijst in te vullen (dit duurt ongeveer 45-60 minuten per keer). 

 Deelname wordt gestopt als

 • De betrokken arts vindt dat deelname aan het onderzoek nadelige gevolgen voor de patiënt heeft (bijvoorbeeld wanneer de conditie van de patiënt deelname aan het onderzoek onmogelijk of ongewenst maakt).
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

 • Het invullen van de vragenlijsten kan negatieve emoties, zoals verdriet of frustratie, oproepen.
 • De deelnemer heeft tijdens het STEPS programma afspraken in het ziekenhuis. Dit kan negatieve herinneringen aan de kankerdiagnose- en behandeling oproepen.
 • De deelnemer kan tijdens deelname aan het STEPS onderzoek in een kwetsbare arbeidssituatie terecht komen. Gedurende de looptijd van het onderzoek kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een arbeidsconflict, een reorganisatie, of het aflopen van een (tijdelijke) contract.
 • De deelnemer is extra tijd kwijt wanneer aan het STEPS programma wordt deelgenomen. Ook het invullen van vragenlijsten kost extra tijd.

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis, DORDRECHT-ZWIJNDRECHT
 • Amphia Ziekenhuis, BREDA
 • Amsterdam UMC locatie AMC, AMSTERDAM
 • Amsterdam UMC locatie VUMC, AMSTERDAM
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, AMSTERDAM
 • Flevoziekenhuis, ALMERE
 • Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis, DIRKSLAND
 • HMC , DEN HAAG-LEIDSCHENDAM
 • Ikazia Ziekenhuis, ROTTERDAM
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis, 'S HERTOGENBOSCH
 • Máxima MC, EINDHOVEN-VELDHOVEN
 • Spaarne Gasthuis , HAARLEM-HOOFDDORP-HEEMSTEDE
 • St. Jans Gasthuis Weert, WEERT
 • Tergooi, BLARICUM-HILVERSUM

Wetenschappelijke titel

SusTained Employability of cancer Patients and their partnerS

Studie website

Ga naar studie website

Kankersoorten

acute lymfatische leukemie, acute myeloïde leukemie, anuskanker, baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, baarmoedersarcoom, basaalcelcarcinoom, bijnierkanker, blaaskanker, niet-spierinvasief, blaaskanker, spierinvasief, borstkanker, botkanker, chronische lymfatische leukemie, chronische myeloïde leukemie, dikkedarmkanker, dunnedarmkanker, eierstokkanker, endeldarmkanker, galblaaskanker, galwegkanker, gastro-intestinale stromale tumor, hartkanker, hersentumoren, hodgkinlymfoom, hoofd-halskanker, kaposisarcoom, keelkanker, leverkanker, lipkanker, longkanker, kleincellig, longkanker, niet-kleincellig, lymfoplasmacytair lymfoom, maagkanker, melanoom, mesothelioom, mondkanker, multipel myeloom, myelodysplastisch syndroom, myelofibrose, neuro-endocriene tumoren, neuskanker, nierbekkenkanker, nierkanker, non-hodgkinlymfoom, oogmelanoom, oorkanker, peniskanker, plasbuiskanker, plaveiselcelcarcinoom, primaire tumor onbekend, prostaatkanker, schaamlipkanker, schildklierkanker, slokdarmkanker, speekselklierkanker, strottenhoofdkanker, thymuskanker, tongkanker, trofoblastziekten, urineleiderkanker, vaginakanker, wekedelentumoren, zaadbalkanker

Fase trial

I

Status

open (sinds: 8 oktober 2021)

Maximaal aantal patiënten

236

Sponsor / verrichter

Amsterdam UMC locatie VUmc, Amsterdam
Subsidieverstrekker KWF Kankerbestrijding, Amsterdam

Principal Investigator

dr. Saskia F.A. Duijts

Coördinator

Amber Daniëlle Zegers, MSc, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

Contactgegevens

stepsonderzoek@amsterdamumc.nl

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Nederlandse titel
STEPS onderzoek naar kanker en werk
Ondersteuning bij terugkeer naar werk, en langdurig aan het werk blijven met/na kanker

Patiënten worden uitgenodigd via hun eigen ziekenhuis. Ook kunnen mensen zich zelf aanmelden, door een mail te sturen naar:  STEPSonderzoek@amsterdamumc.nl.

Datum laatste controle: 29 februari 2024

Deze informatie is afkomstig van Onderzoekbijkanker.nl
Dit is een website van

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials