onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

COMBO-studie (Schildklierkanker)

Onderzoek naar een nieuwe voorlichtingsmethode over de behandeling voor patiënten met schildklierkanker.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt hoe patiënten met schildklierkanker het beste over de behandeling geïnformeerd kunnen worden en hoe de mening van de patiënt meegenomen kan worden in de keuze voor een behandeling. Voor dit onderzoek is er speciaal voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Er wordt gekeken wat de patiënt vindt van dit materiaal. Daarnaast worden twee voorlichtingsmethoden met elkaar vergeleken: de standaardmethode en de nieuwe methode. In de standaardmethode wordt de patiënt op de gebruikelijke manier begeleid door de artsen en andere hulpverleners, In de nieuwe methode wordt daarnaast ook het nieuw ontwikkelde voorlichtingsmateriaal gebruikt.


Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.


De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met schildklierkanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

 • Groep 1 krijgt voorlichting via de standaardmethode.
 • Groep 2 krijgt voorlichting via de nieuwe voorlichtingsmethode.

Patiënten krijgen in een periode van 4 weken op 2 tijdstippen een aantal vragen voorgelegd. De vragen gaan over de gezondheid en over de mening van de patiënt over de behandeling.
Het invullen van deze vragenlijsten duurt ongeveer 30 minuten per keer. Ook wordt het volgende gesprek tussen patiënt en arts opgenomen (alleen geluid-, geen beeldopname) om te kijken of en hoe de nieuwe voorlichtingsmethode het gesprek met de arts beïnvloedt. Als de patiënt in groep 2 (nieuwe voorlichtingsmateriaal) is ingeloot, dan kan de patiënt dit lezen (duurt ongeveer 30 minuten).

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Aangezien dit onderzoek geen behandeling is (met geneesmiddelen bijv.) zijn er geen bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

Patiënt is extra tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten.

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC, AMSTERDAM
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, AMSTERDAM
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), NIJMEGEN
 • Catharina Ziekenhuis, EINDHOVEN
 • HagaZiekenhuis Den Haag, DEN HAAG
 • Leids Universitair Medisch Centrum, LEIDEN
 • Maastricht UMC+, MAASTRICHT
 • Radboudumc, NIJMEGEN
 • Rijnstate Arnhem, ARNHEM
 • UMC Utrecht, UTRECHT
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), GRONINGEN

Wetenschappelijke titel

Focus on values to stimulate shared decisions in patients with thyroid cancer: A multifaceted Communication Booster (COMBO)

Studie website

Ga naar studie website

Kankersoort

schildklierkanker

Fase trial

anders

Status

open (sinds: 1 maart 2020)

Maximaal aantal patiënten

128

Initiatiefnemers

Radboudumc, Nijmegen

Coördinatoren

Dr. P.F.M. Stalmeier, senior onderzoeker, Radboudumc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Nederlandse titel:
Wat vinden patiënten met schildklierkanker belangrijk?

Datum laatste controle: 28 juli 2020

U kunt deze informatie uitprinten en bespreken met uw arts. Uw arts beoordeelt aan de hand van uw medische gegevens of u daadwerkelijk voor een bepaald onderzoek in aanmerking komt.