ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

Procedures

Er geldt een aantal procedures voor plaatsing van wetenschappelijk onderzoek op deze site.

Procedure bij studies waarvoor de initiële indiening bij de centrale METC al heeft plaatsgevonden

  • eerst ontvangt u ter correctie en/of goedkeuring de volledige publicatietekst
  • zodra u akkoord bent met de tekst ontvangt u een goedkeuringsverklaring ter ondertekening en het verzoek om de publicatietekst aan te merken als substantieel of als niet substantieel amendement
  • nadat de redactie uw goedkeuringsverklaring heeft ontvangen, draagt deze zorg voor de indiening ervan bij de METC. Zodra er goedkeuring is van de METC (bij een substantieel amendement) wordt de volledige publicatietekst op de website getoond. Wanneer de tekst als niet substantieel aangemerkt wordt, wordt deze direct getoond nadat we de goedkeuringsverklaring hebben ontvangen.

Procedure bij studies waarvoor de initiële indiening bij de centrale METC nog niet heeft plaatsgevonden

  • eerst ontvangt u ter correctie en/of goedkeuring de volledige publicatietekst
  • zodra u akkoord bent met de tekst, stuurt u deze zelf mee met de initiële indiening van de studie bij de METC
  • zodra u goedkeuring heeft ontvangen, stuurt u een kopie hiervan naar de redactie
  • de volledige publicatietekst wordt dan op de website getoond.

Procedure bij álle industriestudies

  • eerst ontvangt u ter correctie en/of goedkeuring de volledige publicatietekst
  • zodra u akkoord bent met de tekst, stuurt u deze zelf mee met de initiële indiening van de studie bij de METC of ontvangt u een goedkeuringsverklaring ter ondertekening en het verzoek om de publicatietekst als substantieel amendement naar de centrale METC te sturen

Nadat de redactie een kopie van uw goedkeuringsverklaring en de goedkeuringsbrief van de METC heeft ontvangen, wordt de volledige publicatietekst op de website getoond.

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials