ga naar hoofdinhoud

onderzoekbijkanker.nl

een overzicht van interventie-onderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies

Organisatie van trials

Op het gebied van trials wordt er op verschillende wijzen samengewerkt. Per kankersoort gebeurt dit via onderzoeksgroepen. 

Overzicht van onderzoeksgroepen in Nederland 

 • BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep)
 • DCCG (Dutch Colorectal Cancer Group)
 • DGOG (Dutch Gyneacological Oncology Group
 • DHCG (Dutch Hepatocellular Carcinoma Group)
 • DPCG (Dutch Pancreatic Cancer Group)
 • DPOG (Dutch Peritoneal Oncology Group)
 • DSG (Dutch Sarcoma Group)
 • DUCG (Dutch Upper GI Cancer Group)
 • DUOS (Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup)
 • DTCG (Dutch Thyroid Cancer Group)
 • HOVON (Stichting Heamato Oncologie voor Volwassenen in Nederland)
 • LWNO (Landelijke werkgroep Neuro-Oncologie)
 • NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose)
 • NWHHT (Nederlandse Werkgroep voor Hoofd/Hals tumoren) 
 • WIN O (Werkgroep Immunotherapie NL voor Oncologie)

COHORT studies

Voor verschillende kankersoorten zijn er cohortstudies die van zoveel mogelijk patiënten gegevens verzamelen om een representatief beeld te krijgen. Deze prospectieve studies verzamelen klinische data en patiëntgerapporteerde uitkomsten. Binnen deze cohorten kunnen patiënten, die aan de inclusiecriteria voldoen, worden uitgenodigd om aan een klinische trial deel te nemen.

Voorbeelden van cohorten zijn:

Trialregisters

Voor meer informatie over de uitvoering van trials kijkt u op de website van de CCMO.

Het overzicht van trials wordt voor patiënten ook getoond op kanker.nl/trials