onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Warmtebehandeling

Bij een behandeling met hyperthermie (letterlijk: verhoogde temperatuur) wordt het kwaadaardige gezwel verwarmd tot een temperatuur van 40 à 45˚ Celsius (˚C). Gezonde cellen zijn bestand tegen deze temperatuur, maar kankercellen worden hierdoor aangetast. Een deel van de kankercellen gaat dood door de hyperthermie. Andere kankercellen worden gevoeliger voor een andere behandeling (meestal radiotherapie, soms chemotherapie). Hyperthermie wordt daarom altijd toegepast in combinatie met radiotherapie of chemotherapie.


Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

De WMO beoogt bescherming te bieden aan patiënten die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Lees meer >


Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)

Voorlichting over behandeling, consequenties, prognose, bijwerkingen, complicaties die kunnen optreden moet allemaal worden gegeven voor de patiënt toestemming geeft over de behandeling. Wet die verplicht dat de arts/hulpverlener alles tot in de puntjes moet voorlichten en zich ervan moet overtuigen dat de patiënt het heeft begrepen.


Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar nieuwe inzichten in ziekte en gezondheid, naar nieuwe behandelmethoden of naar nieuwe methoden om ziekte op te sporen. Medisch-wetenschappelijk onderzoek verloopt volgens een van tevoren opgezet, systematisch plan.


WGBO

Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst. Voorlichting over behandeling, consequenties, prognose, bijwerkingen, complicaties die kunnen optreden moet allemaal worden gegeven voor de patiënt toestemming geeft over de behandeling. Wet die verplicht dat de arts/hulpverlener alles tot in de puntjes moet voorlichten en zich ervan moet overtuigen dat de patiënt het heeft begrepen.


Wilsbekwaam

In staat om je eigen wil te bepalen.


Wilsonbekwaam

Niet in staat om je eigen wil te bepalen


WMO

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) beoogt bescherming te bieden aan patiënten die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.