onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

De WMO beoogt bescherming te bieden aan patiënten die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Lees meer >


Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)

Voorlichting over behandeling, consequenties, prognose, bijwerkingen, complicaties die kunnen optreden moet allemaal worden gegeven voor de patiënt toestemming geeft over de behandeling. Wet die verplicht dat de arts/hulpverlener alles tot in de puntjes moet voorlichten en zich ervan moet overtuigen dat de patiënt het heeft begrepen.


WGBO

Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst. Voorlichting over behandeling, consequenties, prognose, bijwerkingen, complicaties die kunnen optreden moet allemaal worden gegeven voor de patiënt toestemming geeft over de behandeling. Wet die verplicht dat de arts/hulpverlener alles tot in de puntjes moet voorlichten en zich ervan moet overtuigen dat de patiënt het heeft begrepen.


Wilsbekwaam

In staat om je eigen wil te bepalen.


Wilsonbekwaam

Niet in staat om je eigen wil te bepalen


WMO

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) beoogt bescherming te bieden aan patiënten die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.