onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Verzekering

Verzekering die schade dekt die is ontstaan als gevolg van deelname aan een onderzoek.


Vraagstelling

Beschrijft het wat en bij wie een onderzoek opgezet dient te worden.