onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Vraagstelling

Beschrijft het wat en bij wie een onderzoek opgezet dient te worden.