onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Uitzaaiingen

Kankercellen die los hebben gelaten van een tumor, en die in een ander weefsel of orgaan verder groeien.