onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Targeted therapy

Doelgerichte therapie


Toelatingscriteria

Criteria voor toelating waaraan de toekomstige deelnemer moet voldoen.


Toestemming

Informed consent. Na gedegen voorlichting nagaan of de patiënt alles goed heeft begrepen. Patiënt moet alles goed begrijpen en weten welke gevolgen een behandeling gaat (kan) hebben. De patiënt verklaard door ondertekening dat hij alles snapt.


Toxiciteit

Giftigheid. Bijwerkingen die ontstaan door een behandeling of medicament.


Trial

Een onderzoek naar nieuwe inzichten in ziekte en gezondheid, naar nieuwe behandelmethoden of naar nieuwe methoden om ziekte op te sporen. Medisch-wetenschappelijk onderzoek verloopt volgens een van tevoren opgezet, systematisch plan.


TrialAlert

De onderzoeken op de website worden regelmatig aangevuld. Als u zich aanmeldt voor een Trial Alert ontvangt u een melding per e-mail zodra er een nieuw onderzoek is toegevoegd.


Trialregister

Het Nederlands Trial Register verzamelt gegevens van klinische trials. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Trialregister.


Tumor

Zwelling of knobbel


Tumormarker

Product afkomstig van een tumor, waarvan het gehalte in het bloed een afspiegeling is van de aanwezige tumor.