onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Selectie(criteria)

Criteria voor toelating waaraan de toekomstige deelnemer moet voldoen.


SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). De SKION is een samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen. Binnen de SKION werken kinderoncologen en andere professionals op dit gebied nauw samen. Op die manier wordt er naar gestreefd om de best beschikbare behandeling aan te bieden aan het kind en zijn ouders. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKION.


Steekproef

Patiënten die uit een grotere groep (de ‘populatie’) gevraagd zijn om mee te doen aan een onderzoek, op basis van specifieke criteria.