onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Radiotherapeut

Deskundig arts/oncoloog op het gebied van bestralen.


Radiotherapeutisch laborant

Voert bestralingsbehandelingen uit.


Radiotherapie

Bestraling; een plaatselijke behandeling met straling. Het doel is kankercellen te vernietigen.


Randomisatie

Het indelen van patiënten in verschillende behandelingsgroepen door middel van loting.


Rechten patiënt

U hebt als patiënt rechten en plichten, die wettelijk zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


Recidief

Opnieuw voorkomen van dezelfde soort kanker.


Remissie

Afname of verdwijning van de kanker.


Researchverpleegkundige

Verpleegkundige die het onderzoek voorbereidt en patiënten begeleidt.


Resistentie

Ongevoeligheid