onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Randomisatie

Het indelen van patiënten in verschillende behandelingsgroepen door middel van loting.


Remissie

Afname of verdwijning van de kanker.


Researchverpleegkundige

Verpleegkundige die het onderzoek voorbereidt en patiënten begeleidt.


Resistentie

Ongevoeligheid