onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Placebo

Een als geneesmiddel voorgeschreven of aangeprezen middel, dat in uiterlijk overeenkomt met het werkzame geneesmiddel, maar dat geen werkzame bestanddelen bevat.


Preventie

Voorkomen dat ziekten gaan ontstaan.


Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Protocol

Een document waarin de doelstelling(en), opzet, methodologie, statistische testen en organisatie van een onderzoek staan beschreven.


PSA

Prostaat specifiek antigeen; tumormarker, een stof in het bloed die afkomstig in van prostaatkanker en een indicatie geeft over de tumormassa.