onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Onderzoek

Onderzoek naar nieuwe inzichten in ziekte en gezondheid, naar nieuwe behandelmethoden of naar nieuwe methoden om ziekte op te sporen. Medisch-wetenschappelijk onderzoek verloopt volgens een van tevoren opgezet, systematisch plan.


Onderzoeker

Een persoon die verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van een klinisch onderzoek.


Onderzoeksgroep

Initiatiefnemers die verscheidene onderzoeken invoeren.


Onderzoekspopulatie

Groep patiënten samengesteld op basis van gelijke criteria zoals persoonskenmerken.