onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Onderzoekspopulatie

Groep patiënten samengesteld op basis van gelijke criteria zoals persoonskenmerken.