onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). NFK is de koepelorganisatie van 20 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Speerpunten zijn belangenbehartiging, patiëntenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.


Nederlandse Kankerregistratie

Om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, zijn vaak gegevens nodig van mensen die nu kanker hebben. Deze gegevens worden bijeengebracht in de Nederlandse Kankerregistratie die wordt verzorgd door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Medewerkers van IKNL registreren de benodigde gegevens in ziekenhuizen aan de hand van medische dossiers. Meer informatie vindt u op de website cijfersoverkanker.


Neo-adjuvante therapie

Therapie voorafgaand aan een andere vorm van therapie, als onderdeel van een curatieve of genezende behandeling.


NFK

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). NFK is de koepelorganisatie van 20 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Speerpunten zijn belangenbehartiging, patiëntenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.