onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Metastasen

Kankercellen die los hebben gelaten van een tumor komen, bijvoorbeeld via het bloed, in een ander weefsel of orgaan terecht waar zij verder groeien.


METC

Medische Ethische ToetsingsCommissie. Commissie die zich bezighoudt met het toetsen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De meeste METC's zijn verbonden aan een instelling, bijvoorbeeld een academisch medisch centrum of een ziekenhuis. Een aantal is niet aan een instelling gebonden.


Multicenteronderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek dat op verschillende locaties en door meerdere onderzoekers wordt uitgevoerd volgens één en hetzelfde plan (protocol).