onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Maligne

Kwaadaardig


Mammografie

Röntgenfoto van de borst


Metastasen

Kankercellen die los hebben gelaten van een tumor komen, bijvoorbeeld via het bloed, in een ander weefsel of orgaan terecht waar zij verder groeien.


METC

Medische Ethische ToetsingsCommissie. Commissie die zich bezighoudt met het toetsen van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De meeste METC's zijn verbonden aan een instelling, bijvoorbeeld een academisch medisch centrum of een ziekenhuis. Een aantal is niet aan een instelling gebonden.


Morbiditeit

De verhouding van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele bevolking. De mate van invaliditeit die overblijft na het doorstaan van een ziekte of operatie. Meestal per 100.000 inwoners per jaar uitgedrukt Invaliditeit = niet gezond, gebrekkig, handicap.


Mortaliteit

Sterftepercentage. De verhouding tussen het aantal sterfgevallen door een bepaalde ziekte en het aantal inwoners, meestal aangegeven per 100.000 inwoners per jaar.


MRI-scan

Magnetic Resonance Imaging; onderzoek dat met magneetvelden dwarsdoorsnedes van het lichaam zichtbaar kan maken op een beeldscherm.


Multicenteronderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek dat op verschillende locaties en door meerdere onderzoekers wordt uitgevoerd volgens één en hetzelfde plan (protocol).