onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Kankeronderzoek

Onderzoek naar nieuwe inzichten in ziekte en gezondheid, naar nieuwe behandelmethoden of naar nieuwe methoden om ziekte op te sporen. Medisch-wetenschappelijk onderzoek verloopt volgens een van tevoren opgezet, systematisch plan.