onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Incidentie

Het aantal nieuwe gevallen (van kanker) in een bepaalde periode. Voor incidentiecijfers kunt u terecht op de website cijfersoverkanker


Informatieplicht

Zowel de arts/onderzoeker als de patiënten hebben een informatieplicht. Zie: ‘Algemene vragen die patiënten kunnen hebben over kankeronderzoek’, vraag 18 voor meer informatie. Immunotherapie Behandeling van kanker met medicijnen die de activiteit van het afweersysteem versterken.


Informed consent

Akkoord van de patiënt voor een bepaald onderzoek of behandeling, op basis van goede informatie. De patiënt moet alles goed begrijpen en weten welke gevolgen een behandeling gaat (kan) hebben. De patiënt verklaard door ondertekening dat hij alles snapt.


Integraal Kankercentrum Nederland

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis. Samen met zorgprofessionals bepalen we de registraties, rapportages en verbeteringen om de oncologische en palliatieve zorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. Met KWF Kankerbestrijding en NFK richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten. Meer informatie vindt u op www.iknl.nl.


Interventie

(Medische) ingreep/behandeling. Een handeling of methode waaraan een patiënt wordt blootgesteld gedurende een onderzoek.