onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Fase I

Een eerste stap in het testen van een nieuwe behandeling bij mensen. Het doel is het verkrijgen van inzicht in dosering, veiligheid en beste toedieningschema.


Fase II

Bedoeld om te achterhalen of een nieuwe behandeling inderdaad het anti-kankereffect heeft dat op grond van eerdere (fase I) studies wordt vermoed. 


Fase III

Vergelijking van de resultaten bij mensen die een nieuwe behandeling krijgen met de resultaten bij mensen die een placebobehandeling of standaardbehandeling krijgen.


Fase IV

Bij nog grotere groepen kijken naar de veiligheid en effectiviteit van een middel.  


Fasen in onderzoek

De verschillende fasen van onderzoek bij de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.