onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Echografie

Een afbeelding maken met behulp van ultra geluidsgolven. Ultra geluidsgolven zijn geluidstrillingen die wij als mens niet kunnen horen. De trillingen dringen in weefsels door en worden teruggekaatst en opgevangen, dit kan worden omgezet in een beeld.


Enkelblind

Methode van onderzoek waarbij of alleen de patiënt of alleen de arts/onderzoeker weet welke behandeling de patiënt krijgt. In de praktijk is dit voornamelijk de arts/onderzoeker.


EORTC

European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Zie Onderzoeksgroep. Meer informatie kunt u vinden op de website van de EORTC.