onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


DCCG

Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG).  De DCCG houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de diagnose en behandeling voor patiënten met colorectale kanker. Meer informatie kunt u vinden op de website van de DCCG.


DNA

Erfelijk materiaal (Zie verder DNA-onderzoek)


DNA-onderzoek

Onderzoek naar erfelijke eigenschappen van lichaamscellen.


Doel trial

Wat men wil bereiken met het onderzoek.


Dubbelblind

Noch de onderzoeker, noch de patiënt weet welke behandeling of geneesmiddel wordt toegediend.