onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Overheidsinstantie die (o.a.) toetst of een onderzoek voldoet aan de eisen die de wet stelt aan het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het CCMO.


Chemotherapie

Behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen (cytostatica)


CKTO

Commissie Klinisch Toegepast Onderzoek van KWF Kankerbestrijding


Combinatietherapie

Behandeling die bestaat uit meer geneesmiddelen of uit een combinatie van bijvoorbeeld chemotherapie en immunotherapie en/of monoklonale antilichamen.


Comorbiditeit

Bijkomende invaliditeit. Gebreken, ziekten.


Controlegroep

Vergelijkingsgroep. Bij behandelingen ontvangt deze groep vaak de placebobehandeling of de ‘gebruikelijke’ behandeling. Deze groep wordt vergeleken met de groep patiënten die de nieuwe behandeling krijgt.


CT-scan

Computertomografie; onderzoek waarbij met röntgenstralen zeer gedetailleerde dwarsdoorsneden van het lichaam zichtbaar gemaakt worden op een beeldscherm.


Curatief

Gericht op genezing


Cytostatica

Medicijnen die de celdeling remmen