onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Adjuvante therapie

Toegevoegde behandeling, met als doel een beter eindresultaat te bereiken, als onderdeel van een curatieve of genezende behandeling. U kunt hierbij denken aan chemotherapie of hormonale therapie.


Alternatieve behandeling

Behandeling die afwijkt van de standaardbehandeling. Een reden hiervoor kan zijn dat de standaard behandeling bij een individuele patiënt geen of te weinig effect heeft gehad. Hierna kan de arts een andere (alternatieve) behandeling voorstellen.


Alternatieve therapie

Alle vormen van diagnostiek en therapie die niet aan de Nederlandse faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden onderwezen.


Anonimiteit; anoniem

De gegevens van de patiënten zijn niet te herleiden tot een persoon.