onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

In het onderzoeksprotocol staat precies beschreven hoe het onderzoek verloopt. Belangrijk voor u zijn daarbij de voorwaarden voor deelname (toelatingsvoorwaarden) aan het onderzoek, bijvoorbeeld:

  • leeftijd 
  • ziektegeschiedenis 
  • soort kanker 
  • stadium van de ziekte 
  • eerdere behandelingen 

Alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden die in het protocol staan omschreven, kunt u in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek.

De toelatingsvoorwaarden zijn nodig om de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek en de veiligheid van de deelnemende patiënten zo veel mogelijk te garanderen.

In het onderzoeksprotocol staat ook beschreven wanneer een onderzoek gestaakt moet worden, bijvoorbeeld als de behandelresultaten onvoldoende blijken te zijn of als er onverwacht schadelijke effecten optreden.