onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Onderzoek met resterend lichaamsmateriaal

Bij kanker worden vaak kleine stukjes van de tumor weggenomen om te bepalen of iemand kanker heeft en om welke kanker het gaat. Het kan ook zijn dat de tumor tijdens een operatie wordt weggenomen. Daarnaast wordt er vaak bloed geprikt, bijvoorbeeld om te kijken of een behandeling werkt en of er geen onverwachte bijwerkingen optreden. Zowel het bloed als de weggehaalde (stukjes) tumor noemen we lichaamsmateriaal.

Lichaamsmateriaal dat na het stellen van de diagnose overblijft, wordt door het ziekenhuis bewaard voor een vastgestelde kortere of langere tijd. Dit wordt in principe gedaan om onderzoek te kunnen doen als de patiënt met nieuwe klachten naar het ziekenhuis komt. Het ziekenhuis kan een deel van het lichaamsmateriaal, nu of later, ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van dit resterend lichaamsmateriaal valt niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Artsen gaan er vanuit dat u ermee instemt dat uw lichaamsmateriaal anoniem wordt gebruikt voor Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wilt u dit niet, dan kunt bezwaar maken.