onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Psychosociaal onderzoek

In Nederland wordt steeds meer onderzoek gedaan op psychosociaal gebied bij (ex-) patiënten met kanker.

Bijvoorbeeld naar:

  • de (late) gevolgen van kanker en de behandeling op kwaliteit van leven
  • ervaren symptomen
  • zorggebruik en maatschappelijke implicaties (onder meer terugkeer naar werk, verkrijgen van verzekeringen en hypotheken)

Door de gevolgen te onderzoeken, wil men meer te weten komen over bijvoorbeeld:

  • de invloed van kanker op het dagelijks leven van mensen
  • het gebruik van gezondheidszorg
  • de tevredenheid van patiënten over de ontvangen informatie

De mate waarin gedragswetenschappelijk of psychosociaal onderzoek met mensen medisch is en daarmee onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, hangt af van de mate van waarin het onderzoek in beginsel leidt tot nieuwe inzichten in de medische wetenschap c.q. geneeskunst.