onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Onderzoek naar nieuwe medicijnen

Steeds vaker ontwikkelen onderzoekers nieuwe medicijnen op basis van kennis over eigenschappen van kankercellen. Ook worden medicijnen ontwikkeld nadat een bepaalde stof in het laboratorium een anti-kankerwerking lijkt te hebben. Vervolgens gaat men na of die nieuwe medicijnen inderdaad het effect hebben dat men verwacht. De ontwikkeling van een nieuw medicijn kan wel tien jaar in beslag nemen. Daarbij verloopt het onderzoek in 3 stappen.

Stap 1: laboratorium

De eerste stap is onderzoek in het laboratorium. In reageerbuizen waarin kankercellen groeien, voegen de onderzoekers het nieuwe middel toe. Vervolgens bestuderen zij of de kankercellen stoppen met groeien of dood gaan. Als dat het geval is, dan komt het middel voor verder onderzoek in aanmerking.

Stap 2: proeven bij dieren

Als volgende stap doen onderzoekers proeven bij dieren, meestal bij muizen die zijn ingespoten met menselijke kankercellen. Men bestudeert hoe de ziekte reageert op het middel en of er bijwerkingen optreden. Uit dit onderzoek kan blijken dat het middel bij de dieren wel of niet dezelfde werking heeft als in de reageerbuis.

Middelen die wél positief uit de dierproeven naar voren komen, zouden van nut kunnen zijn bij de behandeling van kanker bij mensen. Of dit inderdaad zo is, wordt bestudeerd in verder onderzoek. Het aantal proefdieren dat gebruikt wordt, probeert men wordt zo veel mogelijk te beperken.

Stap 3: onderzoek bij mensen

Of medicijnen, die effect hadden bij dieren, ook effect hebben bij mensen, kan alleen worden vastgesteld als die medicijnen worden onderzocht bij patiënten. Want ook al zijn de dierproeven veelbelovend, daarmee is nog niet duidelijk hoe mensen met kanker op het middel reageren.

Bij het onderzoek bij mensen onderscheidt men verschillende fasen. Wat elke fase inhoudt en hoe dit soort onderzoek in de praktijk plaatsvindt, kunt u lezen onder ‘Fasen van onderzoek’.