onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Onderzoek naar combinaties van behandelingen

Bepaalde behandelingen kunnen elkaars effect versterken, bijvoorbeeld:

  • operatie én bestraling
  • chemotherapie én bestraling
  • operatie én chemotherapie
  • chemotherapie in combinatie met nieuw ontwikkelde medicijnen

Ook wanneer 2 afzonderlijke behandelingen al als standaardbehandeling bekend zijn, is het nodig om de combinatie daarvan te onderzoeken. Ook de volgorde waarin behandelingen worden toegepast (eerst bestralen, dan geneesmiddelen of net andersom) kan van invloed zijn op het resultaat. De stappen van laboratoriumonderzoek tot en met onderzoek bij patiënten zoals beschreven bij onderzoek naar medicijnen, worden dan meestal weer helemaal opnieuw doorlopen.