onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Besluit u om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, dan maakt u dat kenbaar door uw handtekening te zetten onder een schriftelijke verklaring, een zogenoemde toestemmingsverklaring ('informed consent').

Informed consent

'Informed consent' betekent dat u uw besluit om aan een studie deel te nemen, heeft genomen op basis van voldoende en begrijpelijke informatie. Voordat u instemt, moet u dus geïnformeerd zijn over het onderzoek, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Informed consent is vereist voor elke fase van onderzoek.

Uw specialist - en mogelijk een gespecialiseerd verpleegkundige - geven u mondelinge en schriftelijke informatie. Op een aantal punten is de specialist verplicht om de informatie schriftelijk te verstrekken. Het gaat om informatie over: 
  • het doel van het onderzoek 
  • de aard van het onderzoek 
  • de duur van het onderzoek 
  • mogelijke risico's van het onderzoek voor uw gezondheid 
  • mogelijke risico's voor uw gezondheid als u tussentijds met het onderzoek wilt stoppen 
  • eventuele overige bezwaren die het onderzoek voor u kan hebben 

Neem de tijd

U hoeft niet direct te beslissen. Lees de informatie die u krijgt goed door en denk rustig na over eventuele vragen die u wilt stellen. Pas daarna neemt u uw besluit.
  • Met uw handtekening onder de 'informed consent' geeft u aan dat u vrijwillig, na voldoende en begrijpelijke informatie, besloten heeft aan het onderzoek mee te doen. Ook geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens en staat u het toe dat bepaalde personen uw gegevens mogen inzien.
  • Het is geen contract waarmee u zich vastlegt. Uw handtekening betekent niet dat u uw deelname niet meer kunt terugdraaien. U heeft op elk moment het recht en de mogelijkheid om uw deelname te beëindigen.
  • Het kan gebeuren dat de opzet van het onderzoek na enige tijd wordt veranderd. In dat geval moet u opnieuw geïnformeerd worden en opnieuw schriftelijk met deelname instemmen. Blijkt tijdens het onderzoek dat u beter af zou zijn met een andere behandeling, dan zal uw specialist dat met u bespreken.