onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Als u heeft besloten mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek dan bent u vrij hier later op terug te komen. U heeft het recht om op elk moment uw medewerking te beëindigen.
  • Voorafgaand aan het onderzoek is uw arts verplicht u schriftelijk te informeren over de risico's voor uw gezondheid bij tussentijdse beëindiging van het onderzoek.
  • Bij een onderzoek naar nieuwe chirurgische behandelingen kunt u zich eventueel voor de operatie terugtrekken. Als u zich voor of tijdens de behandeling bedenkt, bent u niet verplicht om de reden daarvan te vertellen.
  • Is de behandeling al  gestart, stop dan echter niet zonder dat met uw specialist te bespreken. Het plotseling staken van een behandeling kan namelijk bepaalde risico's hebben. Uw specialist kan u hierover nader informeren.
Als u meedoet aan een geneesmiddelenonderzoek, kan uw specialist u zo nodig vertellen op welke manier u veilig kunt minderen en uiteindelijk kunt stoppen. Uw specialist zal u alle noodzakelijke medische zorg en begeleiding blijven geven.

Schuldgevoel

Sommige patiënten voelen zich schuldig tegenover hun specialist wanneer zij niet (meer) aan een wetenschappelijk onderzoek willen deelnemen. Anderen hebben misschien het gevoel zichzelf  een kans te onthouden of het aan toekomstige patiënten verplicht te zijn om deel te (blijven) nemen . Soms voelen mensen zich ook schuldig ten opzichte van hun familie omdat ze niet alle kansen aangrijpen.

  • Probeer u bij uw beslissing niet te laten leiden door schuldgevoel of het idee dat u het aan anderen verplicht zou zijn. Bij ingrijpende beslissingen als deze is het belangrijk uit te gaan van uw eigen wensen.
  • Speelt schuldgevoel bij u mee, dan doet u er goed aan dit te bespreken met uw specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of huisarts.