onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Op het gebied van kanker zijn artsen en wetenschappers steeds op zoek naar het ontwikkelen van vernieuwende, betere en minder schadelijke behandelingen. Dit om de overlevingskansen, de overlevingsduur of de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is daarvoor de basis.

Het kan daarbij gaan om onderzoek naar nieuwe medicijnen, nieuwe manieren van opereren en bestralen, combinaties van bestaande behandelmethoden of totaal nieuwe benaderingen in de behandeling van kanker. Maar ook nieuwe diagnostische methoden, psychosociaal onderzoek en/of onderzoek naar kwaliteit van leven kunnen het onderwerp van medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn.

Termen

Naast 'medisch wetenschappelijk onderzoek’ spreekt men in het ziekenhuis ook wel over 'onderzoek naar nieuwe behandelingen', 'klinisch vergelijkend onderzoek', 'experimentele behandeling', 'studie' of het Engelse woord 'trial'. Met al deze termen bedoelt men een mogelijk nieuwe behandeling waarvan men de werking en resultaten bij patiënten nog onderzoekt.

Standaardbehandeling

De meeste patiënten krijgen een standaardbehandeling geadviseerd. Dit is de behandeling die op dit moment voor een bepaalde soort kanker het meest gebruikelijk is en waarvan de beste resultaten verwacht mogen worden. Alleen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan aantonen of een nieuwe behandeling daadwerkelijk een verbetering is in vergelijking met de standaardbehandeling. Pas wanneer de werkzaamheid en veiligheid door zo'n onderzoek zijn aangetoond, kan de nieuwe behandeling officieel erkend worden als standaardbehandeling. Veel behandelingen die vandaag in gebruik zijn, zijn het resultaat van studies die uitgevoerd zijn in het verleden.

Stap voor stap

Onderzoek naar nieuwe behandelingen duurt jaren. Het gebeurt op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde manier, zeer zorgvuldig en stap voor stap. Elke nieuwe behandeling kan naast voordelen ook nadelen hebben. De nieuwe behandeling wordt daarom nauwkeurig bestudeerd. Na succesvolle studies in laboratoria en met dieren wordt de waarde van een nieuwe behandeling vastgesteld door middel van een  serie onderzoeken, die testen of deze behandeling veilig en effectief is bij mensen. Het onderzoek met mensen is dan ook de laatste stap in het proces naar betere behandelingen en wordt uitgevoerd in verschillende ’fasen’.