onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek bij kanker

Begrippenlijst


Loting

Het indelen van patiënten in verschillende behandelingsgroepen door middel van loting.