onderzoek bij kanker

Geeft u informatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Het beheer van het trialoverzicht is in handen van IKNL. De redactie schrijft op basis van het onderzoeksprotocol en de patiënteninformatiebrief (PIF) een publicatietekst volgens de richtlijnen van de website. Deze tekst wordt ter goedkeuring voorgelegd en afgestemd met de studiecoördinator.

Wilt u dat uw trial ook in het overzicht opgenomen wordt? Dit kan door de PIF en het protocol te mailen naar kankeronderzoek@iknl.nl of te sturen via Formulier onderzoek aanbieden